Melanomas savlaicīgai atklāšanai ir īpaši liela nozīme. Būtisku lomu agrīnā tās diagnosticēšanā, un līdz ar to arī cilvēku dzīvību glābšanā, var nospēlēt sabiedrība – to profesiju pārstāvji, kas ikdienā ir