2020. gada 21. augustā Rīgā notika Eiropas Komisijas biroja Latvijā pārstāvju un onkoloģijas pacientu pārstāvošo organizāciju tikšanās  ar mērķi identificēt Latvijas vēža pacientiem aktuālās problēmas Eiropas Vēža misijas padomes izstrādāto 13 rekomendāciju cīņai ar vēzi kontekstā. Pēc publiskās diskusijas mēs, “Onkoalianses” dibinātāji, sagatavojām un nosūtījām vēstuli Eiropas Vēža misijas padomes vadītājam Valteram Rikardi (Walter Riccardi) un Eiropas Komisijas veselības un pārtikas drošības komisārei Stellai Kiriakides (Stella Kyriakides) ar onkoloģijas pacientu skatījumu uz vēža misijas rekomendācijām un Latvijas pacientu prioritātēm. Tāpat tika sagatavota vēstule Latvijas Republikas Veselības ministrijai un citām atbildīgajām institūcijām par pacientu prioritātēm un sabiedrības veselības pamatnostādnēs iekļaujamajiem jautājumiem.

VĒSTULES