Pārmērīga situācijas skaidrojuma vienkāršošana vai nepilnīga informācija (piemēram, nepaziņojot, kura melanomas stadija noteikta) neļauj pacientam meklēt papildu informāciju par savu ārstēšanu. Pacientiem domātai medicīniskajai informācijai ir jārada iespēja pašizglītoties. Tas palielina pacientu spējas izdarīt informētu izvēli.

Pagaidām latviešu valodā nav daudz uzticamu informācijas avotu, ko mēs varētu droši ieteikt melanomas pacientiem. Mēs pie tā strādājam. Bet ir gana daudz informācijas angļu valodā.

Zinātniskie pētījumi par melanomas ārstēšanu, kas izmantoti mājaslapas sadaļas sniegtajā informācijā:

 1. Michielin O. et.al. Cutaneous melanoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Annals of Oncology 30: 1884–1901, 2019 doi:10.1093/annonc/mdz411
 2. Slimību kontroles un profilakses centra sagatavotie statistikas dati par onkoloģijas pacientiem https://spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/statistika/veselibas-aprupes-statistika1
 3. Carr S.et.al. Epidemiology and Risk Factors of Melanoma. Surg.Cl.of N.Am.Vol.100. Issue 1, Feb.2020. doi.org/10.1016/j.suc.2019.09.005
 4. Scoyler R.A. et.al. Melanoma Pathology reporting and staging. Modern Pathology. Vol. 33, 15-24, 2019. doi.org/10.1038/s41379-019-0402-x
 5. Gershenwald J.E. et.al. Melanoma staging: Evidence‐based changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. ACS J. CA:A Cancer Journal for Clin. Vol.67, Issue 6, 2017. org/10.3322/caac.21409
 6. Wouters M.W., Michielin O., Bastiaannet E. et.al. ECCO essential requirements for quality cancer care: Melanoma. Critical Reviews in Oncology/Hematology, Volume 122, February 2018, Pages 164-178 https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2017.12.020
 7. Haanen J. et.al. Management of toxicities from immunotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 28  (supp.4), 2017. doi:10.1093/annonc/mdx225
 8. Coit D.G. et.al. Cutaneous Melanoma, Version 2.2019, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J.Natl.Compr.Canc.Netw. Vol.17, No.4, April 2019. DOI:6004/jnccn.2019.0018
 9. Tsao, J.M. Olazagasti, K.M. Cordoro, J.D. Brewer, S.C. Taylor, J.S. Bordeaux, et al., Early detection of melanoma: reviewing the ABCDEs, J. Am. Acad. Dermatol. 72 (4) (2015) 717–723, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j. jaad.2015.01.025.
 10. Coroiu A. et.al. Operationalization of skin self-examination in randomized controlled trials with individuals at increased risk for melanoma: A systematic review. Patient Education and Counselling Vol.103, 2020. doi.org/10.1016/j.pec.2019.12.009
 11. Carvajal R., Maniar R. Extracutaneous Melanoma. Hemalotogy/Oncology Clinics of North America, Vol.35, 2021, https://doi.org/10.1016/j.hoc.2020.09.004
 12. Shellenberger R.A. et.al. Impact of Biopsy Technique on Clinically Important Outcomes for Cutaneous Melanoma: A Systematic Review andMeta-analysis. Mayo Clin Proc Inn Qual Out, August 2020, doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2020.04.005
 13. Hanna S et.al. Surgical excision margins in primary cutaneous melanoma: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Surgical Oncology, 2021, doi.org/10.1016/j.ejso.2021.02.025
 14. Michielin O. et.al., ESMO consensus conference recommendations on the management of locoregional melanoma: under the auspices of the ESMO Guidelines Committee, Annals of Oncology, Vol.31, Issue 11, 2020, org/10.1016/j.annonc.2020.07.005
 15. Baetz T.D.et.al. Systemic adjuvant therapy for adult patients at high risk for recurrent melanoma: A systematic review. Cancer Treatment Reviews, 2020, doi.org/10.1016/j.ctrv.2020.102032
 16. Keilholz U. et.al. ESMO consensus conference recommendations on the management of metastatic melanoma: under the auspices of the ESMO Guidelines Committee. Annals of Oncology, Vol.31. 2020. doi.org/10.1016/j.annonc.2020.07.004

Uzticami avoti, kur vēl iegūt informāciju par melanomas ārstēšanu šeit.