Par melanomas diagnostiku lasi šeit.

Melanomas stadijas

Atsevišķi tiek vērtētas vairākas kategorijas, kuras summējot veidojas klīniskā stadija. [1,5,8]

Melanomas klasifikācijas TNM sistēmas skaidrojums:

 • kategorija T – audzējs (Tumour),
 • kategorija N – limfmezgli (Nodes),
 • kategorija M – metastāzes (Metastasis).
 • Ar 0 apzīmē nulles progresu jeb nekonstatēšanu atsevišķi katrai kategorijai: T0 – audzējam, N0 – audzēja attīstībai limfmezglos, M0 – metastāzēm.

Melanomas stadijas un ārstēšana

Audzējs skar tikai virsādu (epidermu). 0 stadijas melanomu dēvē arī par in situ (uz vietas) melanomu. Nav pierādījumu, ka vēža šūnas būtu izplatījušās uz limfmezgliem vai citām ķermeņa daļām.

I stadija tiek iedalīta I A un I B stadijā pēc audzēja biezuma un izčūlojuma esamības. Audzēja biezums ir:

 • T1a – mazāks par 0,8 mm, bez izčūlojuma – I A stadija
 • T1b – mazāks par 0,8 mm, ar izčūlojumu – I B stadija
 • T1b – 0,8–1,0 mm ar izčūlojumu vai bez tā – I B stadija
 • T2a – lielāks par 1,0–2,0 mm, bez izčūlojuma – I B stadija

Limfmezglos melanomas šūnas nav konstatētas. Metastāžu nav.

II stadija tiek iedalīta II A, II B un II C stadijā pēc audzēja biezuma un izčūlojuma esamības. Audzēja biezums ir:

 • T2b – lielāks par 1,0–2,0 mm, ar izčūlojumu – II A stadija
 • T3a – lielāks par 2,0–4,0 mm, bez izčūlojuma – II A stadija
 • T3b – lielāks par 2,0–4,0 mm, ar izčūlojumu – II B stadija
 • T4a – lielāks par 4,0 mm, bez izčūlojuma – II B stadija
 • T4b – lielāks par 4,0 mm, ar izčūlojumu – II C stadija

Limfmezglos vēža šūnas nav konstatētas.

Metastāžu nav.

III stadija tiek iedalīta III A, III B, III C un III D, ņemot vērā iesaistīto limfmezglu skaitu, kas novērtēti kā okulti vai klīniski nosakāmi, satelīta metastāzes (līdz 2 cm attālumā no sākotnējā veidojuma) un tranzīta metastāzes (ceļā no sākotnējā audzēja uz limfmezgliem).

Jo vairāk iesaistīto limfmezglu, jo plašāka iesaiste, jo lielāka stadija. Trešās stadijas precizēšanā summē gan audzēja kategoriju T, gan limfmezglu kategoriju N.

 • N1, viens audzēja skarts mezgls vai tranzīta/satelīta metastāze
 • N2, divi vai trīs audzēja skarti mezgli vai tranzīta/satelīta metastāzes ar vienu audzēja skarto mezglu
 • N3, četri vai vairāk audzēja skarti mezgli vai tranzīta/satelīta metastāzes ar diviem vai vairākiem audzēja skartiem mezgliem, vai tranzīta mikrosatelīta metastāzes

Katru N kategoriju iedala apakštipos a, b, c.

Audzējs nav izplatījies ārpus reģionālajiem limfmezgliem.

IV stadijā audzējs ir izplatījies ārpus reģionālajiem (tuvākajiem) limfmezgliem. M (metastāžu) kategorijas novērtējumā ņem vērā melanomas metastāzes lokalizāciju (vietu) un laktātdehidrogenāzes (LDH, asins analīzēs nosakāms rādītājs) līmeni – vai tas ir normāls vai paaugstināts.

 • M1a – audzējs izplatījies ādā, zemādā, muskuļos un tālākajos limfmezglos
 • M1b – melanomas metastāzes atrastas plaušās
 • M1c – citi iekšējie orgāni (izņemot centrālo nervu sistēmu)
 • M1d – centrālā nervu sistēma (smadzenes)

 

Atsauces uz uzticami informācijas avoti par melanomas stadijām šeit.